Diversiteit: het roer moet radicaal om

Diversiteit staat op de agenda als de omgeving daartoe aanzet. Dit zorgt echter niet voor meer diversiteit op de werkvloer.

Diversiteit.377.jpg
Het streven naar een divers personeelsbestand behoort bij de retoriek die in menige organisatie wordt gebezigd, het in ogenschouw nemen van diverse perspectieven voor een goede besluitvorming eveneens. Alhoewel het debat over de gevolgen van diversiteit en het onderzoek naar het verschijnsel al decennia gaande zijn, wisselt de relevantie van het onderwerp sterk. Diversiteit staat op de agenda als de omgeving daartoe aanzet. Deze externe prikkels zorgen echter niet voor meer diversiteit op de werkvloer en dragen onvoldoende bij aan het op een hoger plan brengen van het diversiteitsonderzoek. Om verder te komen, is het nodig het roer radicaal om te gooien, aldus deskundigen op het gebied van diversiteitsonderzoek en praktijk die verenigd zijn in het expertisecentrum Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP).
 
Om verder te komen, is het nodig het roer radicaal om te gooien, aldus deskundigen op het gebied van diversiteitsonderzoek en praktijk die verenigd zijn in het expertisecentrum Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). Het centrum organiseerde een rondetafelgesprek waar de deelnemers elkaar methodieken voorlegden om de vraag te beantwoorden waarom diversiteit in de ene arbeidsorganisatie wel van de grond komt en in de andere niet. Hoewel de cases voornamelijk over etnische diversiteit gingen, vatten de gespreksdeelnemers het onderwerp diversiteit in arbeidsorganisaties breder op. Aan de hand van vier concrete methodieken en het gebruik ervan in de praktijk, doen de auteurs van dit artikel verslag van de inzichten die tijdens dit gesprek op tafel kwamen. Ze reflecteren op nieuwe wegen die ingeslagen zouden moeten worden, om diversiteit in arbeidsorganisaties op de agenda te houden. Dit alles vormt een aanzet voor een diversiteitsagenda voor de komende decennia.
 
Welke eisen stelt werken in een multiculturele omgeving aan professionals? Hoe kan integratie van arbeidsmigranten op een duurzame manier in organisaties plaatsvinden? Op welke manier kunnen etnische ondernemers in Nederland hun innovatiekracht vergroten? Hoe kunnen we beoordelen of een nieuwe stroom vluchtelingen in arbeidsorganisaties aan de slag kan? Het is een veelvoud aan steeds terugkomende vraagstukken op het snijvlak van mens en organisatie. In de afgelopen jaren werden door specialisten van het expertisecentrum Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) verschillende onderzoeken uitgezet en zijn methodieken ontwikkeld om op deze vragen een antwoord te vinden.
 

Downloads