Mogelijkheden voor netwerk zelfstandig adviseurs en consultancybureau

Rosemarie Mijlhoff deed onderzoek naar netwerksamenwerking.

RosemarieMijlhoff.jpg

Het groeiend aantal zelfstandigen biedt consultancybureaus een grote variatie aan mogelijkheden, expertise en ander kapitaal. Door de krachten te bundelen kunnen nieuwe oplossingen voor klanten ontwikkeld worden, die verder reiken dan het eigen expertisegebied. Echter, hoe komt een dergelijke netwerksamenwerking succesvol van de grond? Dit artikel van onderzoekster Rosemarie Mijlhoff (zie foto) in Management & Organisatie geeft, aan de hand van een kwalitatief onderzoek onder zelfstandig organisatieadviseurs en een consultancybureau, inzicht in de mogelijkheden van een netwerksamenwerking tussen beide groepen.
Mijlhoff concludeert onder meer dat een netwerksamenwerking tussen een consultancybureau en zelfstandig organisatieadviseurs alleen haalbaar is als het consultancybureau kritisch durft te reflecteren op zichzelf, de eigen rol op de markt en de bestaande machtsposities. Het moet de bereidheid hebben jarenlange gewoonten, privileges en verworvenheden los te laten.
Lees het hele artikel in Management & Organisatie, 2015, nr. 5, door het hieronder te downloaden.

Downloads