M&O is vernieuwd!

M&O, het Tijdschrift voor Management en Organisatie, is niet alleen in een nieuw jasje gestoken, maar is ook inhoudelijk aangepast met o.a. een aantal nieuwe rubrieken.

Visual_MenO_150.pg.jpg

Redactie en uitgever hopen zo meer diversiteit en diepgang te kunnen bieden in M&O, al bijna zeventig jaar een toonaangevend onderzoeksblad. Het tijdschrift bestaat bij de gratie van het ontwikkelen van nieuwe concepten en het toetsen daarvan in de praktijk, met kritische reflectie. De redactie staat onder de bezielende leiding van een nieuwe hoofdredacteur, Rob Blomme. Blomme is onder meer hoogleraar Organizational Behaviour, directeur van het Centre for Leadership and Management Development aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Management en Organisatie aan de Open Universiteit (faculteit Management, Science en Technologie).

In dit laatste nummer (nr. 5/6) van 2015 vindt u het volgende.
De nieuwe rubriek Onderzoek gaat van start met een artikel van Hans Vermaak en Léon de Caluwé. De auteurs kregen voor deze bijdrage een 'best paper award' toegekend tijdens de Academy of Management 2015. Zij reflecteren onder meer op de ontwikkeling van hun baanbrekende kleurentheorie. In hun terugblik proberen de auteurs te doorgronden waardoor een creatief idee vele verschijningsvormen kreeg, een krachtige theorie werd en tegenwoordig breed wordt gebruikt. Het artikel besluit met een discussie over de keerzijde van originaliteit en over het effectiever overbruggen van de kloof tussen academische wereld en praktijk.

Marc Schuurman, Christel Davidzon en Antonie van Nistelrooij beschrijven dat veel bedrijven hun prestaties met Lean willen verbeteren, maar vaak terugvallen in de oude situatie. Zij stellen voor om Lean te combineren met Whole Scale Change.

Karin Manuel komt (aan de hand van casestudy’s) tot belangrijke factoren voor succes in de muziekbusiness en formuleert interessante conclusies voor netwerkorganisaties in andere sectoren.

Daphne Bressers, Martijn van der Steen en Mark van Twist onderzochten de vraag hoe de waardenpatronen van ambtenaren zich verhouden tot de gebruikelijke theoretische perspectieven. Hun conclusies zijn onder meer van belang voor het personeelsbeleid van de overheid.

Voor de rubriek Over de Grenzen selecteren we steeds een interessante buitenlandse studie, toegelicht door een redactielid. In zijn vertaalde bijdrage brengt Dmitriy A. Nesterkin literatuur over zelfbeschikking, reactantie, organisatieverandering, emotionele intelligentie en rechtvaardigheid met elkaar in verband. Prof. Blomme geeft een toelichting op dit artikel.

De rubriek Podium brengt belangrijke Nederlandse academische bijdragen voor het voetlicht, zoals inaugurele redes, afscheidstoespraken en smaakmakende dissertaties. Bianca Beersma bewerkte voor dit nummer haar inspirerende inaugurele rede over coöperatie.

In de rubriek Het Veld, ten slotte, volgt de redactie boeken, essays en dissertaties op de voet, evenals interessante workshops, lezingen, enzovoort. Voor dit nummer las Huibert de Man 'Bureaucratie is een inktvis' van René ten Bos en schreef er een prikkelend besprekingsartikel over.

De redactie nodigt een ieder van harte uit om bijdragen voor review in te zenden. Het e-mailadres van hoofdredacteur Rob Blomme is: r.blomme@nyenrode.nl.

Nog geen abonnee? Abonneer u hier!