Lean leiderschap voor betere teamprestaties

Veel managers en teams hebben moeite om continu te blijven verbeteren. Lean leiderschap blijkt cruciaal.

DesireevanDun,130.jpg

Recent onderzoek van de Universiteit Twente laat zien dat er bij het toepassen van lean typisch meer aandacht nodig is voor gedragsontwikkeling van zowel medewerkers als leidinggevenden.
Managers met bepaalde gedragskenmerken creëren een productievere teamcultuur. Als lean-leiders het goede voorbeeld geven in hun gedrag en de juiste randvoorwaarden scheppen, wordt continue prestatieverbetering binnen een team niet alleen mogelijk maar ook menselijk.

Het kan bijna niet anders of uw organisatie is bezig met het implementeren van lean management, operational excellence of continu verbeteren in een of meerdere teams. Lean wordt tegenwoordig namelijk in vrijwel elke sector en in vele organisaties toegepast. Toch leidt lean niet in alle organisaties tot succes. Hoewel de reden daarvan vaak wordt gezocht in het verkeerd combineren van lean methoden (Shah & Ward, 2003), zijn het mensen die deze methoden, zoals dagstarts en verbeterborden, effectief moeten toepassen.
Zonder een goede samenwerking tussen teams op de werkvloer en hun leidinggevenden (in welke organisatiecontext dan ook), blijft het moeilijk om continue procesverbetering te realiseren. Ondanks deze wetenschap weten we nog te weinig over de dynamiek van effectieve lean teams en hun leidinggevenden.

Tip: bekijk filmpje op YouTube
Desirée van Dun, organisatiespecialist bij House of Performance, licht de bevindingen toe van haar promotieonderzoek aan de Universiteit Twente.

Reden voor promovendus Desirée van Dun (zie foto) en haar promotor Celeste Wilderom van de Universiteit Twente om grootschalig onderzoek te starten naar de intermenselijke dynamieken die bijdragen aan goede 'lean-teamprestaties'. De bevindingen en conclusies van hun onderzoek leiden tot inzichten die managers, medewerkers en adviseurs goed kunnen gebruiken in het aanscherpen van hun continue verbeteraanpak.
Lees het hele artikel (pdf) van Desirée van Dun en Celeste Wilderom in Management Executive door het hieronder te downloaden.

Downloads