Geef kleur aan de verandering

Hanna Boersema-Vermeer en Gertjan de Groot lanceren 'Werken met Leren Veranderen'.

HannaBoersema.150.jpg GertjandeGroot.150.jpg

Het werkboek 'Werken met Leren Veranderen' is een welkome aanvulling op het standaardwerk 'Leren Veranderen' van Léon de Caluwé en Hans Vermaak. Een interview met de makers. Een ruim 500 pagina’s tellend boek vol beschouwingen, onderzoeken, cases en oefeningen van uiteenlopende veranderaars. Vanuit het gedachtegoed van het duo van de befaamde kleurenleer. 'We wilden laten zien wat veranderaars in hun praktijk doen en navolgbare oefeningen maken.'

Het managementboek Leren Veranderen, van de hand van organisatieadviseurs en onderzoekers Léon de Caluwé en Hans Vermaak, groeide in bijna twintig jaar uit tot een standaardwerk voor veranderaars. Er gingen circa 150.000 exemplaren van over de toonbank. Het boek kreeg in 2006 weliswaar een tweede druk, maar altijd bleef er een sluimerende behoefte aan een praktisch, aanvullend boek met allerlei werkvormen. Geschreven en getoetst door mensen uit de praktijk. Dat werkboek is er nu, op initiatief van docent Gertjan de Groot en adviseur Hanna Boersema- Vermeer. Het kloeke Werken met Leren Veranderen - Werkboek
voor veranderaars in opleiding en praktijk telt ruim vijftig bijdragen van tientallen uiteenlopende veranderaars. Beschouwingen, aanvullende onderzoeken, cases en oefeningen, logisch gerangschikt conform de vijf fasen in een verandertraject van De Caluwé en Vermaak. Beginnend bij de kunst van het diagnosticeren, via het bepalen van de juiste veranderstrategie en het vormgeven van interventies, tot het tot leven brengen van verandertrajecten.

Zelf oefeningen bedenken
Hoe kwam Werken met Leren Veranderen tot stand? Een jaar of zes geleden zocht Gertjan de Groot, docent Strategie en Verandermanagement aan de Hogeschool van Amsterdam, tevergeefs online naar oefeningen en praktijkervaringen rond het gedachtegoed van De Caluwé en Vermaak. Leren Veranderen wordt al jaren gebruikt in het onderwijs, vertelt De Groot: 'Het spreekt studenten aan maar ze hebben soms moeite met het hoge abstractieniveau. Daarom ben ik zelf oefeningen gaan bedenken waar ze mee kunnen werken. Bijvoorbeeld hoe je causale diagrammen maakt waarmee je relaties tussen verschillende factoren in kaart brengt. Waardoor je zicht krijgt op de onderliggende patronen in een organisatie. Ik was nieuwsgierig naar de werkvormen en ervaringen van anderen.'
Twynstra Gudde-adviseur Hanna Boersema-Vermeer ontdekte in de praktijk dat veranderaars in organisaties veel hebben aan de inzichten uit Leren Veranderen, maar puzzelen hoe ze dit in de praktijk vormgeven en ook hoe ze omgaan met dilemma’s in een verandertraject.
'Zoals medewerkers van een stafafdeling met gebrekkige dienstverlening blijven rondrennen om gaten te dichten, maar niet de tijd nemen
om te onderzoeken hoe die gaten er komen. Een veranderaar wil graag de tijd nemen om gezamenlijk een diagnose te stellen naar deze situatie, maar de druk op tijd en geld is groot. Hoe creëer je dan ruimte om een diagnose te kunnen stellen?'
Lees het hele interview met Hanna Boersema-Vermeer en Gertjan de Groot in Management Executive.

Downloads