De kunst van het geven en ontvangen van advies

Leiders moeten leren hoe ze effectief advies kunnen geven én ontvangen.

Adviesgeven-ontvangen.566.jpg

Om hun werk goed te kunnen doen, moeten leiders leren hoe ze effectief advies kunnen geven én ontvangen, en dat is allebei hard werken. Als het misgaat, kan het leiden tot gebrekkige beslissingen, gespannen relaties en stagnerende carrières. Gelukkig is de advieskunst te leren. In dit artikel wordt een raamwerk gepresenteerd met best practices op basis van onderzoek en praktijk. Door advies in te winnen bij de juiste mensen en op de juiste manieren, kun je slimmere oplossingen ontwikkelen, je denken verdiepen en je besluitvorming aanscherpen. En door een betere adviseur te worden, vergroot je je invloed en leer je van de mensen die voor begeleiding bij jou aankloppen.


Best practices om beter advies te geven en te ontvangen
Het vragen en geven van advies is cruciaal voor effectief leiderschap en effectieve besluitvorming. Deze essentiële vaardigheden worden geacht organisch te ontstaan en worden daarom  zelden onderwezen. Ze blijken echter heel effectief te kunnen worden aangeleerd en toegepast. Puttend uit uitgebreid onderzoek, hebben David Garvin en Joshua Margolis de meest gangbare obstakels op een rij gezet, samen met praktische richtlijnen om ze te overwinnen. Oftewel, vijf fasen van advies en best practices om beter advies te geven en te ontvangen.

Advies neemt in verschillende omstandigheden verschillende vormen aan. Coaching en mentoring zijn elders al uitvoerig beschreven, daarom focussen we hier op situaties met grote, riskante of emotioneel beladen beslissingen, omdat leiders worstelen met dergelijke beslissingen en moeten leren ze goed aan te pakken.
Of je nu advies geeft of krijgt, gebrekkige logica en beperkte informatie bemoeilijken het proces. Adviesvragers moeten hun blinde vlekken identificeren, herkennen wanneer en hoe ze om begeleiding moeten vragen, zinvolle inzichten bij de juiste mensen halen, en hun onvermijdelijk defensieve houding inzake hun eigen visie overwinnen. Adviseurs lopen ook tegen talloze problemen aan wanneer ze heikele situaties proberen te interpreteren en begeleiding bieden bij ogenschijnlijk onoplosbare problemen.

De auteurs beschrijven hierna de grootste obstakels aan beide kanten. Een reden waarom ze zo gangbaar zijn, is dat ze heel basaal zijn – mensen beseffen vaak niet dát ze erover struikelen – dus het kan zinvol zijn je eigen gedrag hieraan te toetsen.
Lees het hele artikel 'De kunst van het geven en ontvangen van advie - Best Practices in elke adviesfase' van David Garvin en Joshua Margolis (pdf).

Downloads