Waarom het zo lastig is managers te vergeven die ‘sorry’ zeggen

Mensen vinden het lastig om collega's die 'sorry' zeggen te vergeven wanneer die meer macht hebben dan zijzelf. Ze geloven dan vaak niet in de goede bedoelingen achter de gemaakte excuses, zo blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit.

Sorryzeggen.150.jpg

De onderzoekers verklaren de resultaten door te wijzen op de invloed van macht op het beeld dat anderen van je hebben. Leiders hebben namelijk vaak de macht om te bepalen welke beloning andere mensen ontvangen. Ze kunnen ook beslissen welke taken anderen al dan niet mogen uitvoeren. Het bezitten van zulke 'harde' macht zorgt er vaak voor dat minder machtige mensen twijfelen aan je goede bedoelingen, zegt onderzoekster Laura Giurge.

Verborgen agenda
Mensen met weinig macht gaan er vaak dan ook van uit dat mensen met meer macht, zoals managers of leiders, een verborgen agenda hebben die erop gericht is hun eigen belangen te behartigen. Dit zorgt ervoor dat slachtoffers mensen met meer macht cynisch benaderen op het moment dat die hun excuses aanbieden. Hun verontschuldigingen zijn daardoor niet erg effectief, met als gevolg dat leiders minder snel worden vergeven door mensen die minder macht hebben, blijkt uit het onderzoek.

Open communicatie
Giurge zegt dat managers die excuses moeten maken zich ervan bewust moeten zijn dat een simpele spijtbetuiging waarschijnlijk niet voldoende is om vergeven te worden. Los van het maken van excuses moeten ze ook proberen het onderliggende cynisme in het team weg te nemen door een ondersteunende, veilige werkomgeving te creëren waarin open communicatie mogelijk is. Alleen dan zal 'het spijt me' ook geloofwaardig klinken en zullen mensen met minder macht hen echt vergeven.

Bekijk hier de video van dit onderzoek.