Vitaal adviseren: resoneren met alles wat was en is

Interne adviseurs hebben het niet gemakkelijk. Ze worden geacht bruikbare adviezen uit te brengen in een organisatie waarin ze zelf bij horen. Maar waar horen ze precies bij: bij de top of bij de werkvloer?

Waar ligt hun loyaliteit of waar hoort zij te liggen? Voor Paul Kloosterboer is dat al lang geen vraag meer: een interne adviseur is loyaal aan zijn of haar organisatie en zijn rol is die van verbinder. 'Vitaal adviseren' noemt Kloosterboer het of 'adviseren vanuit het geheel'.

Wat is dat precies: vitaal adviseren?
Adviseren is niet meer een kwestie van: 'Geef mij uw probleem en ik kom terug met het juiste antwoord'. Vitaal adviseren begint met herkennen en erkennen van alles wat er al is om met een vraagstuk om te gaan. En daar vervolgens iets aan toevoegen om dat te versterken. Het is faciliteren, co-creëren en verbinden. Dat doe je door teams en managers zelfredzamer te maken op jouw vakgebied. En door het verbinden van personen, zienswijzen, belangen en gevoelens daarover. Je werkt zo als een soort immuunsysteem voor een organisatie. Dat maakt een organisatie sterker en vitaler. Lees de hele column van Bert Peene over vitaal adviseren.