Theo van der Tak: 'We willen ieders denkvermogen met ons Canvas stimuleren'

Het werken met programma’s zit in de lift, maar blijkt in de praktijk vaak weerbarstig. 

Program-Project-Canvas-566.jpg

Met het gebruik van het Program Canvas komen organisaties weer tot de kern van hun programma’s, stellen de auteurs Theo van der Tak, Björn Prevaas en Hans Cremer in het gelijknamige boek.

Waarom dit boek?
Björn Prevaas: 'We merkten al langer dat programmamanagers behoefte hebben aan manieren om tot de kern van hun programma te komen. En om samen met hun programmateam en de belanghebbenden een aantrekkelijk verhaal over hun programma te maken en uit te dragen. Daarbij komt dat opdrachtgevers steeds vaker aandringen op compacte plannen, want ze hébben al zo veel vraagstukken op hun bord. Ons Program Canvas kan fungeren als "praatplaat", als aanjager van het gesprek over de kern, invulling en realisatie van programma’s. Als een hulpmiddel dat inhoud en processen zichtbaar maakt en combineert in één samenhangend beeld.'

Waarom inspireerde Simon Sineks boek 'Begin met het Waarom' (met de beroemde gouden cirkel) u?
Theo van der Tak: 'Hij claimt dat mensen zich eerder committeren aan een aantrekkelijk perspectief dan aan een weergave van activiteiten. Hij begint in zijn boek met het waartoe, dan het hoe en vervolgens het wat. Dat is niet de enig juiste maar wel de meest stimulerende volgorde. Sinek ontdekte dat organisaties en leiders die het Waartoe als uitgangspunt nemen, gemiddeld succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn. Wij hebben dat in ons boek als volgt vertaald: eerst bepaal je de ambitie die "gevoed" wordt door de context en aanleiding van het programma. Dan volgen de doelen die nodig zijn om het wenkend perspectief van de ambitie te realiseren, gevoed door de belanghebbenden en de strategie. En tot slot de vraag welke baten men nastreeft en welke inspanningen en resultaten nodig zijn om die baten te realiseren. Deze negen elementen vormen evenzovele vakken die samen de kern van een programma laten zien. Het idee: de programmamanager moet het ‘verhaal’ van het programma, oftewel het Waartoe, het Hoe en het Wat, in een paar minuten kunnen uitleggen. Daar omheen bieden we in ons Program Canvas nog een paar aanvullende elementen. Dat zijn achtereenvolgens: Wie gaat het programma realiseren; Waarmee gaan we dat doen, en Waarbinnen ofwel binnen welke contouren zal het programma worden uitgevoerd.'
Lees het hele interview met de auteurs van Program Canvas.