Realiteit van kwaliteit

'Arts behandelt extra uit angst voor claims.' Voorpaginanieuws op 29 maart van NRC Handelsblad. Nu eens geen terrorisme, wel zorgelijk nieuws.

Wat blijkt? Artsen zijn zo bang voor schadeclaims van patiënten, familieleden of zorgverzekeraars, dat ze regelmatig behandelingen verrichten die ze om louter medische redenen achterwege zouden laten. Overbodige zorg dus, soms zelfs met extra risico’s voor de patiënt. In de VS heeft dit fenomeen al een naam: defensieve geneeskunde. Wat dit met kwaliteit heeft te maken? Alles. Lees het hele artikel van Martin van Staveren.