Organisaties werken samen in het Gelders Arbeidsmodel

De arbeidsmarkt staat sterk onder druk. De ene werkgever moet krimpen of gaat failliet, terwijl de andere juist extra mensen nodig heeft. Een oplossing ligt in structurele samenwerking op het gebied van arbeidsmobiliteit door verschillende organisaties binnen de eigen sector of regio.

Een voorbeeld hiervan het is het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM). Gelderse zorg- en welzijnsorganisaties hebben de handen ineen geslagen. Zij zorgen er enerzijds voor dat kennis en expertise voor de sector behouden blijven, en anderzijds dat zij flexibel kunnen inspelen op over- en onderbezetting van personeel. Nog een voordeel: de klant krijgt wat hij nodig heeft.

Uitgangspunt bij de samenwerking in het GAM is de regionale, intersectorale arbeidsmarkt. Het berust op deze waarden:
– zelfregie van de medewerker;
– werkzekerheid in plaats van baanzekerheid;
– werkgeverschap gedeeld of boven de organisaties;
– goed werkgever- en werkgeverschap.
Lees verder.