Naar een High Reliability Organization: zes maatregelen

Voorbeeld van een High Reliability Organization (HRO) is het Amerikaanse leger, en dan specifiek naar de U.S. Cyber Command, de eenheid die cyberaanvallen pareert. Maar hoe word je nou een HRO? Begin met deze 6 maatregelen.

De zes principes van een HRO zijn: integriteit, kennisdiepte, procedurele naleving, krachtige back-up, een bevragende houding en formaliteit in de communicatie. Dit zijn voorwaarden om überhaupt een HRO te kunnen zijn.

Twee factoren
Bij het ontwerpen van je HRO-aanpak en het bijbehorende tijdsschema zijn twee factoren van belang.
Allereerst het soort business en de mate waarin die kwetsbaar is voor aanvallen. Met name financiële dienstverlening, productie, nutsbedrijven en grote retailbedrijven lopen risico’s.
De tweede factor is de aard van de workforce. Een creatieve workforce van overwegend millennials die het gewend is om vanuit huis te werken met tools voor online samenwerking, stelt je voor andere uitdagingen dan verkoop- of marketingmensen die gewend zijn aan gestructureerde contexten met veel regels.

Om een HRO te worden, dient de organisatie de volgende 6 maatregelen te nemen (bron: Sigma).