MVO voorbij de checklists

Geen enkele organisatie kan tegenwoordig nog zonder MVO-beleid. Maar als dat beleid niet verder komt dan checklists en keurmerken, dan is het MVO-beleid wel mager.

CSR.150.jpg

Dat is een van de conclusies van Joop de Zwart, die 3 juni 2016 promoveerde aan de Radboud Universiteit op zijn proefschrift: 'Corporate Social Responsibility, an Interpretative Practice'.

Naast de checklists ontbreekt er iets, en wel datgene wat 'verantwoord' ten diepste is: een antwoord op iets. En dat 'iets' is wat 'de' maatschappij van ondernemingen vraagt.

Vragen – antwoorden: het is een kwestie van interpretatie. Het stuk van de filosofie dat zich bezig houdt met de kunst van het interpreteren heet hermeneutiek.

Hoe komt het dan dat in het internationale debat over MVO met geen woord wordt gerept over hermeneutiek? De Zwart legt in zijn proefschrift de link tussen MVO en hermeunitiek.

De hermeneutische filosofie biedt een mogelijkheid om MVO 'terug te geven' aan werknemers. Met hén begint het, niet bij beleid, hoe indrukwekkend geformuleerd ook.

Volgens de promovendus is het van belang om het gesprek over de verantwoordelijkheid ook te laten voeren door de medewerkers. Als MVO niet meer is dan het toepassen van checklists, staan de werknemers en hun gedachten over verantwoord ondernemen buiten spel.

Joop de Zwart (1971) voltooide een master in Bedrijfskunde (Rotterdam) en Wijsbegeerte (Tilburg). Momenteel is hij hogeschooldocent aan Avans Hogeschool, Academie voor Bouw en Infra.
Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift van De Zwart.

Bron: Sigma