Leren en de Transitiecirkel

Op dit moment schrijven Marnix Reijmerink, Jakob van Wielink en Leo Wilhelm aan een bijdrage voor het tweede deel van de Canon van het leren. Hierin nemen ze de lezer mee in het concept van de Transitiecirkel, ontwikkeld door Wibe Veenbaas en Piet Weisfelt op basis van het baanbrekende werk van John Bowlby en George Kohlrieser. Deze cirkel werkt met de thema’s contact maken, hechten, intimiteit, afscheid nemen, rouw en betekenisgeving.

transitiecirkel.jpg

De wijze waarop wij vormgeven aan afscheid, omgaan met verlies en werken met rouw en de veerkracht die we daarbij aanspreken, zijn niet alleen bepalend voor de manier waarop wij omgaan met tegenslagen, teleurstellingen, maar ook voor onze motivatie en de manier waarop wij leren. Het bepaalt hoe wij ons verbinden met anderen, of dat niet doen. Onze omgang met rouw leert ons over de mate waarin we nieuwsgierig in het leven kunnen (blijven) staan.
Lees het hele artikel van Marnix Reijmerink, Jakob van Wielink en Leo Wilhelm over de Transitiecirkel op de site De Canon van het Leren.