Het Project Canvas helpt een projectteam om snel inzicht te krijgen

Veel (deeltijd)projectleiders zullen het gevoel van beklemming wel herkennen: je bent tot projectleider benoemd en het management wil graag op korte termijn een eerste indruk hebben over het wat en hoe van het project.

Cover-Project-Canvas.180.jpg

Je krijgt niet voldoende tijd om een volledig projectplan op te leveren wat ook nog niet kan want je weet ook nog veel te weinig. En toch moet je wat. Je zoekt een paar medestanders op die je kunnen helpen bij het opstellen van een eerste schets van het beoogde project. Verder zoek je naar een handig en vooral compact hulpmiddel om de gesprekken met hen - en met de opdrachtgever en andere belanghebbenden - te structureren en waarmee je de indrukken kan ordenen. Het Project Canvas is zo'n hulpmiddel, denken wij.

Gebaseerd op de goede ervaringen met het Program Canvas, zijn we na het uitkomen daarvan gaan schrijven aan het Project Canvas. Zoals gezegd, een boek voor mensen die betrokken zijn of raken bij een project en die behoefte hebben aan een handig hulpmiddel om een project in de steigers te zetten. We nemen de lezer mee in de stappen die nodig zijn om een eerste beeld te vormen van zijn of haar project.

Het Project Canvas is een handig hulpmiddel om snel en eenvoudig helderheid over een beoogd project te krijgen. In het lege canvas staan 15 onderwerpen, we noemen ze 'elementen', die richting geven aan de discussie over het waarom, wat, wie en waarmee van het project. In het ingevulde canvas blijkt hoe het projectteam, in samenspraak met de initiator van het project, naar de kern van de opgave kijkt. Je visualiseert meteen de uitkomsten van de discussies door te werken met 'geeltjes' c.q. post-its. Je neemt het ingevulde canvas mee onder je arm naar de opdrachtgever of maakt een foto van de ingevulde velden en bespreekt die met de opdrachtgever. Bespaart iedereen tijd en het is wel zo overzichtelijk, denken we.

In augustus ligt het boek met de uitwerking per element, aangevuld met richtlijnen hoe met het team samen te werken aan een canvas, in de winkel.

Project Canvas - samen naar de kern van je project, Rudy Kor, Jo Bos, Björn Prevaas en Theo van der Tak, Vakmedianet, 2016.

Bron: Rudy Kor, Twynstra Gudde