Eerste hulp bij onenigheid met je senior management

Er is moed voor nodig om het oneens te zijn met superieuren. Hoe pak je het professioneel aan?

Ruziebazen.566.jpg

Het is onverstandig om al te vaak dwars te liggen. Bewaar het voor echt belangrijke zaken, zelfs als je organisatie mensen aanmoedigt om hun mening te laten horen. Als je te vaak je kont tegen de krib gooit, krijg je de reputatie dat je ‘negatief’ bent.

Effectief in de contramine: een paar ideeën
• Flap je gezichtspunt er niet zomaar uit, pak het strategisch aan. Bedenk: waarom ben je het niet eens met je superieur? Zou je onenigheid kunnen worden gezien als 'politiek'? Heb je het belang van de organisatie voor ogen? Je overtuigt de andere partij gemakkelijker als je niets te winnen hebt bij je standpunt.
• Verzeker je ervan dat je het bij het juiste eind hebt. Senior collega’s hebben meestal toegang tot meer informatie. Zie je misschien iets over het hoofd? Houd je mening liefst vooraf tegen een paar vertrouwde collega’s aan en vraag om hun feedback over hoe jij je visie overtuigend kunt brengen. Vraag het niet aan je ondergeschikten: zij kunnen er op hun beurt moeite mee hebben om tegen je in te gaan.
• Maak een korte, zakelijke presentatie. Geen woordenbrij met hypotheses, maar to the point: houd het bij feiten en visualiseer ze (PowerPoint, grafieken).
• Zoek een gerespecteerde, geloofwaardige expert om je conclusies te onderbouwen. Dat hoeft geen externe consultant te zijn. Het kan ook gewoon een collega zijn die om zijn expertise wordt gewaardeerd door je senior manager.
• Probeer de buddy-aanpak: richt je tot iemand van hetzelfde niveau als de senior die je probeert te overtuigen en die bevriend is met de senior. Overtuig hem van de data die je wilt inbrengen - en vraag hem dan om die te delen met zijn 'buddy'.
Bron: Harvard Business Review, 14-6-2016