8D-probleemoplossingsmethode

8D is een methode voor het oplossen van problemen op het gebied van product- en procesverbetering. Het is een manier om problemen structureel aan te pakken.

Oorspronkelijk werd deze methode vooral gebruikt door autofabrikanten, maar het wordt nu ook veelvuldig toegepast in andere industrieën. Behalve dat de 8D-methode gebruikt kan worden om formele rapporten te schrijven, is de hele methodiek ook toepasbaar als werk- en denkwijze voor kleinere problemen.

De nadruk ligt op teamwork. Het team als geheel wordt verondersteld beter en slimmer te zijn dan de som van de kwaliteiten van de deelnemende personen.
8D staat ook bekend als: Global 8D, Ford 8D, of TOPS 8D.

De aanpak bestaat uit een achttal corrigerende maatregelen op basis van statistische analyse van het probleem. De methode is opgebouwd uit acht disciplines. Lees verder op Sigma.