5 adviezen voor meer commitment

Het grootste probleem vandaag de dag is niet het creëren van een visie of het ontwikkelen van plannen. Het echte probleem is de uitvoering – en vooral: het niet-uitvoeren van die plannen.

Deadlines worden gemist, bestellingen komen niet of onvolledig aan, prioriteiten veranderen constant, projecten overschrijden budgetten, etc. Het is niet zo gek dat dat gebeurt. We hebben allemaal te maken met informatie-overload en overvolle agenda’s. Communicatie over de uitvoering van taken wordt meer en meer gedaan op afstand, niet meer face-to-face. En met het toenemen van de noodzaak meer samen te werken, wordt de persoonlijke accountability steeds onduidelijker.

De oplossing ligt in het ontwikkelen van nieuwe processen die zowel de uitvoering verbeteren als het commitment vergroten.

Managing by commitment
'Managing by commitment' is niet nieuw en werd al in de jaren tachtig van de vorige eeuw beschreven. Het basisidee is dat twee personen een 'gesprek tot actie' voeren waarin ze duidelijk en expliciet afspreken om een specifieke taak te hebben volbracht voor een bepaalde datum. Het gesprek bestaat uit drie fasen: onderhandelen, leveren en beoordelen. Aanvankelijk werd dit als te normatief en beperkend ervaren, maar in basis was het idee goed.

Nu, 25 jaar later is er een nog grotere behoefte om afspraken na te komen en te doen wat gedaan moet worden – ondanks ieders volle agenda’s en overvolle e-mailboxen en andere communicatiekanalen die hun aandacht opeisen. We moeten beter worden in het uitspreken van commitments en ons eraan houden. Het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Lees verder: Vijf adviezen voor 'managing by commitment'.