Wim_Schreuders.jpg

De macht van het kleine

12 mei 2015

Als kind las ik bij mijn oma de nieuwsbrief ‘de macht van het kleine’. Deze nieuwsbrief van wat nu het Epilepsiefonds heet, hanteerde deze prachtige leus. De leus kwam voort uit een vereniging die al in 1895 in Rotterdam werd opgericht. Elke week betaalden de deelnemers een halve stuiver. Een heel bescheiden bedrag, maar duizenden halve stuivers zorgen met elkaar voor een fors bedrag waarmee de vereniging initiatieven kon nemen om het leven van, wat toen nog toevallijders werden genoemd, te verbeteren en hun ziekte te bestrijden.

Lees meer