Jakob van Wielink is opleider en begeleider en publiceert veelvuldig over de thema’s veerkracht, leiderschap en verandering, http://www.jakobvanwielink.com/