Vergeetachtige collega

Een kleine gewoonte die vrijwel onzichtbaar stilstand in de organisatie bepaalt.

BastiaanvanGils.280.jpg

'Hij zou ondertussen moeten weten dat je daar rekening mee moet houden' zegt Frederik.

'Weet hij dat dan niet?', vraag ik.

'Ik denk van wel', zegt Frederik.

'Maar waarom doet hij het dan niet?'

'Dat weet ik niet.'

'Heb je dat wel eens aan hem gevraagd?'

'Nee, maar ik heb hem al wel heel vaak verteld dat hij het op orde moet hebben.'

'En dan?'

"Daar is hij het mee eens."

'Maar hij doet het nog steeds niet.'

'Nee.'

'Wat irritant.'

'Ja.'

'En nu?'

'Ja, hij zou ondertussen moeten weten dat je daar rekening mee moet houden', zegt Frederik.

'Volgens mij helpt je het niks dat jij dat vindt.'

'Eh... <stilte> Nee, maar ik vind het belachelijk dat hij alweer de mist ingaat.'

'Ja, dat kan ik me voorstellen. Vraag hem anders eens of je hem kunt helpen.'

'Tss, echt niet. Dat is toch zíjn werk!'

'Ja, dat is het. Maar volgens mij helpt die mening je ook niet.'

'Als hij nou gewoon zijn werk deed, kon ik het mijne doen.'

'Mee eens. Maar ook die mening gaat de praktijk niet veranderen, wel?'

'Nee. Man, hou op! Wat moet ik doen dan?'

'Nou, je kunt wachten tot het vanzelf overgaat. Al acht ik die kans klein.'

'Ja, het gaat al een paar jaar hetzelfde.'

'Dat klopt. Jij reageert ook al een paar jaar hetzelfde, nietwaar?'

'Eh... <stilte> Ja.'

'Ik denk dat je hem de komende periode elke keer moet helpen herinneren dat hij dit ook moet regelen. Maar dan vóórdat het misgaat.'

'Ben je gek, echt niet! Hij zou ondertussen moeten we...'

'Ja, inderdaad. Hij zou het moeten weten. Maar hij vergeet het steeds, ondanks dat je het hem achteraf steeds vertelt.'

'Dus ik moet hém helpen zijn werk goed te doen?'

'Ja, jij moet hem helpen zijn werk goed te doen.'

'Dan kan ik iedereen zijn werk wel gaan doen hiero.'

'Mogelijk. Maar laten we niet te ver op de zaken vooruit lopen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je hem op het juiste moment herinnert?'

'Dat weet ik niet.'

'Dan is je opdracht die vraag aan hem te stellen.'

Bastiaan van Gils is zelfstandig gewoontetrainer en organisatieadviseur. Zijn aandacht gaat uit naar de kleine gewoontes die vrijwel onzichtbaar stilstand en vooruitgang in de organisatie bepalen. Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde.

l_lvsc.png