Het vak opnieuw uitvinden

Hoe kun je wezenlijk interveniëren in maatschappelijke vraagstukken als je wordt ingehuurd door de bestuurder of directeur van één organisatie? 

Shirine-Moerkerken.280.jpg

Oftewel wordt geacht te kijken naar een klein segmentje van het complete vraagstuk en vanuit 1 perspectief? Dat kan niet. En dus besloten we een Masterclass 'Nieuw Adviseren' te organiseren om met collega-adviseurs ons vak opnieuw uit te vinden. Ik leerde het meest van twee praktijkverhalen, waarin ondernemend adviseren centraal stond.

Wings for Aid
In het eerste praktijkverhaal vertelde Barry Koperberg over zijn project 'Wings for Aid'.
Hij werd door de TU Delft als organisatieadviseur uitgenodigd om de faculteit Lucht en Ruimtevaart te helpen hoe zij hun kennis beter zouden kunnen valoriseren (bruikbaar zouden kunnen maken voor de praktijk). Wandelend door de grote hal met ronde onbemande vliegtuigjes, vroeg Barry of de TU Delft ook samenwerkt met de auto-industrie. De auto-industrie weet hoe je grote volumes produceert. Dit soort onbemande vliegtuigjes zouden in massaproductie toch niet meer dan 15.000 euro per stuk hoeven te kosten?

Rijdend in de auto naar huis, hoort Barry op de radio een medewerker van het Rode Kruis vertellen dat hulpgoederen onmogelijk op de plaats van bestemming kunnen worden gebracht. Eigenlijk zouden ze een fijnmazig distributienetwerk tot hun beschikking moet hebben. Maar ja, met kapotte wegen en hoge bergen ...

Barry vraagt in een volgend gesprek bij de TU Delft of het idee al bestaat: onbemande vliegtuigjes als een fijnmazig netwerk in gebieden, waar hulpgoederen moeten worden afgeleverd. Het blijkt nog niet te bestaan; het blijkt financieel haalbaar en het blijkt technisch haalbaar. De TU Delft geeft echter aan dat je een ondernemer moet zijn om het voor elkaar te krijgen. Het is politiek niet eenvoudig en je hebt de medewerking van zoveel partijen nodig. Barry verandert in overleg met zijn opdrachtgever zijn rol van organisatieadviseur in ondernemer en start samen met de TU Delft, de TU Eindhoven, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, het Rode Kruis en nog een aantal partijen het initiatief 'Wings for Aid'.

Oogziekenhuis
In het tweede praktijkvoorbeeld vertelt Roel van der Heijde van het Oogziekenhuis in Rotterdam over de samenwerkingsverbanden die zijn gesloten vanuit het leidende principe 'we leren alleen van de beste'.
Een onverwachte samenwerking met Albert Heijn helpt hen de voorraden op nul te houden. Omdat iedere dokter als kind eigenlijk piloot had willen worden, helpt de niet gebruikelijke samenwerking met KLM om een cultuur van veilig werken te ontwikkelen. Piloten komen vanuit hun ervaring meekijken in het oogziekenhuis en doen suggesties ter verbetering van de veiligheid. De dokters nemen de adviezen graag aan van hun collega’s met drie strepen op hun mouw. Een verrassende samenwerking met Boijmans van Beuningen (het museum in Rotterdam) helpt hen de ruimten zo in te richten dat de angst bij patiënten maximaal gereduceerd wordt. Uiteraard adviseert het Oogziekenhuis Boijmans bij het maken van een optimale bezoekersrouting. Het Oogziekenhuis heeft namelijk op dezelfde vierkante meters vier keer zoveel bezoekers in huis als het gemiddelde ziekenhuis in Nederland. Alles gebeurt met gesloten beurzen. Naast deze drie voorbeelden volgen nog vele andere samenwerkingen, die je niet zo 1-2-3 bij een oogziekenhuis zou bedenken.

De toegevoegde waarde van de nieuwe interventiekundige? Hij of zij is bereid om ook zelf maatschappelijk te ondernemen en heeft een groot netwerk, waardoor zijn of haar klanten kunnen leren van de beste!

Shirine Moerkerken is auteur van het boek 'Hoe ik verander - Anders interveniëren in organisaties en maatschappelijke vraagstukken'.
Tip: Gratis webinar met Shirine Moerkerken op donderdag 25 februari 2016.