Wat uitmuntende leiders doen

Excellente leiders onderscheiden zich in vijf opzichten.

Leiderschap377.jpg

Tijdens de workshops en leiderschapstrajecten van Anja Hilgers en Charlotte Staats vroegen zij standaard aan de deelnemers wie voor hen ooit een inspirerende leidinggevende was – iemand bij wie je meer presteerde dan je zelf voor mogelijk hield. Daarna hebben zij een flink aantal van deze uitmuntende leiders geïnterviewd. Wat kenmerkt hen?

Tip: Weten in hoeverre je zelf een excellent leider bent (checklist)

Vijf kenmerken
Excellente leidinggevenden blijken zich op vijf punten te onderscheiden van 'gewone' leidinggevenden.

  • Ze beginnen met een stevige basis - werken er bewust aan om wederzijds vertrouwen op te bouwen. Dat doen ze door 'de mens achter de medewerker' te leren kennen én door de mens achter de leidinggevende te laten zien – wat ze drijft en waar ze voor staan.
  • Ze benutten verschillen - vanuit de overtuiging dat resultaten beter worden als teamleden actief gebruikmaken van elkaars sterke punten. Hamvraag is steeds wat de sterke punten zijn van elke medewerker en waar iemands unieke toegevoegde waarde ligt: hoe kan dit het team verder helpen?
  • Ze creëren echte betrokkenheid bij de te bereiken doelen. Zodat mensen bereid zijn om extra inspanningen te leveren. Excellente leiders scheppen een intense sfeer en stellen gewaagde, spannende en prikkelende doelen. Tip: heb oog voor de emoties van je mensen - vier successen én rouw samen als dingen misgaan.
  • Ze stimuleren eigenaarschap. Dat doe je door mensen te faciliteren om hun werk goed te doen zonder dat je het zelf overneemt. Tips: laat ideeën van onderaf komen, benoem constant wat je ziet, en maak mensen bewust van de consequenties van hun keuzes.
  • Ze focussen op teamresultaat. Want het gaat niet om de leidinggevende maar om het resultaat dat het team moet bereiken. Tips: speel niet op safe, blijf experimenteren en accepteer dat er iets fout kan gaan.

De uitmuntende leider van morgen
De excellente leider van gisteren en vandaag is één ding, maar wat maar wat moet je in huis hebben met het oog op morgen? Hoe kunnen we onze toekomstige leiders voorbereiden op de werkwereld van de toekomst?

  • Creëer een analytics-cultuur. Dat betekent niet dat iedereen een datawetenschapper hoeft te zijn, maar leiders moeten wel meer datagestuurde beslissingen kunnen nemen.
  •  Zet crossdisciplinaire teams op. Kies managers met een multidiciplinaire achtergrond en vraag ze om naar ongerelateerde businesses te kijken, daar ideeën van te lenen en mogelijkheden te zoeken om ermee samen te werken.
  • Ontwikkel een ‘uitvoeringsmindset’: analytics en samenwerking hebben niets te betekenen als ideeën niet worden toegepast en beslissingen niet worden uitgevoerd.
  • Kijk met een brede blik naar talent en kijk ver vooruit. Ga partnerships aan met de beste en meest relevante opleiders.
  • Bied veelbelovende jonge leiders een zo breed mogelijk scala aan ervaringen. Focus daarbij op de speciale vaardigheden die de toekomstige leiding van je organisatie in huis moet hebben.

Boek: Anja Hilgers & Charlotte Staats, 'De weg naar excellent leiderschap'.
Bron: Management Today, 15-6-2016