Wat kunnen we leren van de tv-serie The Wire?

Weet het stadbestuur ook wat er in de buurt gebeurt? Is er veel criminaliteit en wat doet de politie eraan? Een analyse van de stad.

De-stad-als-organisatie_150.jpg

De stad is booming. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont momenteel in een stad. En dat aantal blijft groeien. Met het komen en gaan van inwoners en verenigingen, bedrijven en dienstverleners, gebouwen en parken zijn steden constant in beweging en aan verandering onderhevig. Er is een boek over geschreven.

In hun boek De stad als organisatie benaderen Rob van Es (UvA-docent, consultant en auteur van Veranderdiagnose) en Juliska van Rossum (UvA-lecturer en trainer mindfulness) de stad als een praktijk van organiseren en veranderen. Wordt er van beneden naar boven georganiseerd, of alleen van boven naar beneden? Wat doen kleur, taal en sekse ertoe? Hoe bepaalt cultuur je rol? Weet het stadbestuur ook wat er in de buurt gebeurt? Hoe functioneren zorg en onderwijs? Is er veel criminaliteit en wat doet de politie eraan? Hoe stellen de media zich op? Hoe verandert de werkgelegenheid? Kortom: geanalyseerd wordt wat zich afspeelt in de organisatie die 'de stad' heet.

The Wire
En dat gebeurt zonder grote theorieën over de beste manier van organiseren. De auteurs beginnen juist bij de praktijk van grotere steden die een zekere leeftijd hebben en waar dus ook ruime ervaring is - positief en negatief - met de stad als organisatie. Met als focuspunt wat organisatie- en veranderkundigen daaraan kunnen bijdragen. De vraag die in het boek wordt behandeld welke inzichten uit de organisatie- en veranderkunde een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de stad. Specifieker: welke stijl van organiseren en welke houding van actoren het ideaal van de stad als organisme dichterbij brengen.

Het praktijkmateriaal dat voor het onderzoek is gebruikt, is nogal bijzonder: de internationaal zeer hoog gewaardeerde televisieserie The Wire. De makers van The Wire wilden een zo realistisch mogelijk zicht bieden op een aantal aspecten van een Amerikaanse stad – Baltimore om precies te zijn, een stad die qua omvang vergelijkbaar is met Rotterdam. Het resultaat is een aparte, rauwe kijk op misdaad en maatschappij in deze stad. De reeks (vijf seizoenen) groeide uit tot het paradepaardje van HBO. De ervaringen en inzichten die in The Wire naar voren komen, worden door veel professionals in andere steden herkend - ook in Nederland. In De stad als organisatie vertellen onderzoekers en specialisten uit de praktijk over hun inzichten en ervaringen in Nederland - soms in overeenstemming, soms in contrast met de situatie in Baltimore.

Klik hier voor een preview van het De stad als organisatie (pdf)
.

Boek: Rob van Es & Juliska van Rossum (red.), De stad als organisatie: lessen uit The Wire