12 vaardigheden voor succes

Succes. Het lijkt vaak of het komt aanwaaien, terwijl er tegelijkertijd ook mensen zijn die zoveel talent hebben of zo hun best doen, maar toch falen. Waar komt dat door? 

Succes2.jpg

Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie en auteur van onder meer Het maakbare brein en IK2 – de beste versie van jezelf, noemt twaalf onmisbare vaardigheden die bepalend zijn.

1. Focus: dat is de vaardigheid om je te concentreren op de juiste dingen op het juiste moment. Daarbij hoort niet alleen het vasthouden van focus op het moment dat het belangrijk is, maar ook het loslaten ervan. Dus pieker niet over een businessvraagstuk als je met je partner uit eten bent, en denk niet aan je zieke dochtertje als je besloten hebt een oppas te bellen en zelf naar die belangrijke vergadering te gaan.

2. Emoties reguleren: natuurlijk moet je soms je hart volgen, maar je moet je emoties niet de boventoon laten voeren. Emotie kan motiverend werken, maar je moet soms ook bewust even op de rem trappen. Wie zijn emoties goed kan reguleren, kan bijvoorbeeld veel beter met stress omgaan.

3. Theory of Mind: dit is het inschatten van gedachten, gevoelens en vervolgstappen van een ander en daar je eigen tactiek op aanpassen. Het is buitengewoon belangrijk als je anderen wilt meekrijgen of iets wilt verkopen, bijvoorbeeld als je een idee wilt pitchen bij het management.

4. Prosociaal gedrag: dit is gedrag waarbij je niet jezelf voorop stelt, maar het belang van de groep als geheel. Kun je over je eigen schaduw heen springen en een beslissing nemen die het gehele bedrijf ten goede komt? Gebrek aan prosociaal gedrag is een reden dat veel oorlogen maar blijven voortduren.

5. Werkgeheugen: net als computers heeft ook ons brein twee vormen van geheugen. Het ene kun je bevragen (wanneer zijn we ook al weer naar Toscane op vakantie geweest?), het andere draait geruisloos op de achtergrond en zorgt ervoor dat taken soepel verlopen. Je spreekt je werkgeheugen bijvoorbeeld aan als je je houdt aan de planning die je hebt gemaakt voor die dag. Je doet dat zonder daar voortdurend bij stil te staan, maar je bent je op de achtergrond wel bewust dat een vergadering niet te veel mag uitlopen omdat je anders met andere werkzaamheden in het gedrang komt.

6. Een reëel zelfbeeld: er wordt in de media zoveel gerept over het belang van een positief zelfbeeld, dat niemand meer durft te zeggen dat er ook kanten aan jezelf zitten die je eigenlijk niet zo leuk vindt en die je in de weg zitten. Toch is een eerlijk zelfbeeld belangrijk om succes te hebben. Vraag eens aan mensen in je omgeving wat zij jou zouden adviseren om verder te komen.

7. Werk kunnen plannen: kun je een grote opdracht opdelen in verschillende deeltaken zonder dat daarmee de samenhang verloren gaat? Hoe beter je in staat bent een planning te maken, deelopdrachten aan anderen uit te besteden en dit op te volgen, hoe succesvoller je zult zijn.

8. Dingen kunnen organiseren: dit sluit weliswaar aan bij werk kunnen plannen, maar het is niet hetzelfde. Organiseren is meer de manier waarop je een taak oppakt, terwijl werk plannen betrekking heeft op het goed omgaan met de omvang van een taak.

9. Kunnen beginnen: stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt doen. Verzin geen excuses om iets uit te stellen, begin gewoon.

10. Korte termijn prikkels onderdrukken en lange termijn voordelen laten prevaleren. Je hebt misschien wel eens gehoord van de marshmellow-test: een kind krijgt een marshmellow en wordt enige tijd door de onderzoeker alleen gelaten met de boodschap: als je deze marshmellow niet opeet, krijg je een tweede als ik terugkom. Kinderen die deze test doorstaan, zijn op lange termijn succesvoller dan kinderen die voor de korte termijn prikkel gaan. Het is precies dezelfde vaardigheid die je als volwassene nodig hebt om een dieet te kunnen volhouden, studie af te ronden of kinderen op te voeden.

11. Zelfreflectie: ben je in staat jezelf de monitoren en daar volledig eerlijk in te zijn? Kun je bijsturen als je je eigen rol niet goed oppakt? Wie regelmatig stilstaat bij zijn eigen functioneren, zal eerder geneigd zijn zijn gedrag of tactieken aan te passen om succesvol te zijn.

12. Flexibel zijn: hoe goed kun je omgaan met veranderingen? Ben je bijvoorbeeld in staat om voor één probleem meerdere oplossingen te bedenken? Blijf je rustig of raak je in de war als een opdrachtgever ineens met nieuwe taken komt die helemaal niet in je agenda passen? Kun je je plan aanpassen als omstandigheden je daartoe dwingen?

Het goede nieuws is: deze vaardigheden zijn te trainen. Wie dat doet, zal merken dat hij succesvoller wordt.
Tekst: Mirjam Hulsebos