'Program Canvas biedt zinvolle handvatten'

'Het program canvas is een zoekende werkvorm, die nooit af is', aldus recensent Carole van de Logt.

Cover.ProgramCanvas.jpg

Theo van der Tak, Björn Prevaas en Hans Cremer, de schrijvers van Program Canvas, beloven een eenvoudig hulpmiddel om samen een programma vorm te geven. Zowel inhoud als het proces worden zichtbaar in een samenhangende plaat.

De indicatoren voor de inhoud zijn: opgave, ambitie, doel en inspanningen. Het proces oormerken zij als organisatie, belanghebbenden, kansen en bedreigingen. Als inspiratie voor het program canvas worden drie bronnen nadrukkelijk genoemd: Business Model Canvas, De gouden cirkel en Verdraaide organisaties. Meerdere bronnen komen terug in het boek en dit vraagt van de lezer soms voorkennis om de informatie sneller te kunnen doorgronden.

De schrijvers geven aan dat het maken van een canvas veel zelfwerkzaamheid vraagt. En geven daarbij ook tips over de toepasbaarheid in de praktijk.

In het sociale domein zijn veel veranderingen gaande; de meeste veranderingen zijn niet te vangen in routines en projecten. Veel in een verandering is onduidelijk, lastig beïnvloedbaar en soms onnavolgbaar, omdat menselijk gedrag vaak onvoorspelbaar is.

Program Canvas biedt zinvolle handvatten om ermee aan de slag te gaan. Het program canvas is een zoekende werkvorm, die nooit af is. Hoofdstuk vijf, 'Programmamanagement in vogelvlucht', geeft een beeld van het gedachtegoed over programmamanagement van Prevaas en Van der Tak, waarop de schrijvers zich in Program Canvas op baseren. Dit sluitstuk zou wat mij betreft een prima inleiding kunnen zijn op de uiteenzetting van de bouwstenen van Program Canvas. Al met al is het boek een fijn hulpmiddel om zoekende in het sociaal domein aan de slag te gaan naar goede oplossingen!

Carole van de Logt MSc is bestuurskundige. Zij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de zorg en het sociale domein, waarvan de laatste jaren vanuit diverse overheidsorganisaties en haar eigen bedrijf www.carolevandelogt.nl bureau voor coaching & consultancy.