Over het dagelijkse keuzegedrag van professionals

Een 'genadezesje' voor een examen kreeg de leerling die niet aan de eisen voldeed, maar het diploma volgens het team wel verdiende.

Zomaar een voorbeeld van leraren die op hun manier leerlingen verder willen helpen. Anderen doen dat door stille aanwijzingen te geven tijdens een examen of door een leerling wat extra tijd te gunnen voor het afmaken van een werkstuk.
Tijdens de jaren waarin ik als begeleider, adviseur en onderzoeker in het middelbaar beroepsonderwijs werkte, ontmoette ik ze vaak, leraren die 'creatief' met regels omgaan, soms op het randje, maar meestal met de beste bedoelingen voor hun leerlingen.

Fraude bij schoolexamens
Er waren ook minder positieve voorbeelden, die ik vooral in de media ben tegengekomen, bijvoorbeeld een docent die fraudeerde bij het nakijken van schoolexamens om zijn slechte lesgeven te verbloemen. Of de leraar die zich niet kon inhouden en een treiterende leerling tijdens een schoolreisje een tand door de lip sloeg. Confronterend waren ook de negatieve voorbeelden in mijn eigen praktijk, minder spectaculair misschien, maar ook weer gedrag dat afweek van de regels. Zoals een groep leraren die mij collectief bekenden dat ze bij het invullen van uitschrijfformulieren (waarop ze moesten aanvinken welke reden van uitval een leerling als belangrijkste had aangegeven) altijd de drang voelden om tekortkomingen van de leerling te benadrukken en niet die van de school – laat staan de tekortkomingen van henzelf.

Interpretatie van wettelijke regels
Ik zag ook de overeenkomsten in voorbeelden van politieagenten tijdens hun werk op straat, verpleegkundigen en artsen in hun omgang met patiënten, en rechters bij hun interpretatie van wettelijke regels. Wat te denken van het volgende voorval dat een collega-adviseur mij vertelde over een politieman, die met een collega zijn ronde doet in de wijk. Hij ziet een jongen lopen die hij herkent als de lastpak van de buurt. Hij stapt uit de dienstauto, grijpt de jongen vast en duwt hem tegen een muur. De agent belooft hem een flink pak slaag als hij nog één keer van school verzuimt. Vervolgens pakt de agent de jongen ook nog zijn telefoon af en belooft die pas terug te geven als hij zijn leven betert.
Lees het hele artikel 'Begrensde rationaliteit' van Cees den Hartog op de site Canon van het Leren en reageer daarop.