Empirische data uit de kleurentest

'Heb je er wel eens over nagedacht, dat velen van ons omringd zijn door idioten?

Omringddooridioten.200.jpg

Sommige mensen kunnen het met iedereen die ze tegenkomen goed vinden, terwijl anderen alleen maar malloten tegenkomen. Is dat niet raar?' De kleurentheorie is ervoor gemaakt om dat uit te zoeken.

Om begrip te krijgen voor gedrag van anderen en dat te kunnen zien als een andere manier van denken, die ook waarde heeft en van nut is. En om de eigen reactie daarop vervolgens weer beter te leren begrijpen. De typische reactiepatronen over en weer van mensen van verschillende planeten is het belangrijkste in de theorie. Waarom gaat het zoals het gaat? En hoe kun je die patronen begrijpen en ondervangen? En erop reageren?

De kleurentest wordt al bijna vijftien jaar gebruikt. Hij is ontwikkeld via een aantal versies, in de vorm van een puntentest. De kleurentest is een valide en betrouwbaar instrument, dat ondertussen goed is onderbouwd. De kleurentest is een zogenoemde 'forced choice'-test. Voor elke uitspraak moet een respondent acht punten verdelen over vijf alternatieven, daarbij de eigen voorkeur volgend. Hij kan acht punten geven aan één alternatief, of vier aan twee alternatieven of twee, drie, drie aan drie alternatieven. Hij geeft meer punten als het betreffende alternatief meer in overeenstemming is met zijn voorkeur.

Na het invullen van de test (de kleurentest is tegenwoordig ook via een app te maken) vult de respondent een antwoordformulier in. Op basis daarvan komt iemands profiel in de kleuren naar voren: sterke, zwakke of gemiddelde kleuren. Lees het hele onderzoeksartikel 'Empirische data uit de kleurentest' van Léon de Caluwé, dat ook opgenomen is in het boek Werken met Leren Veranderen.