Drie dingen waardoor je blijft groeien

Groei creëert complexiteit, en complexiteit is de sluipmoordenaar van groei. Vind de oprichtersmentaliteit terug.

Groei.Business.566.jpg

De gemene deler van bedrijven die duurzaam doorgroeien, is een verzameling aan motiverende houdingen en gedragingen die meestal terug te voeren zijn op de oprichter, blijkt uit onderzoek. Drie karaktertrekken spelen in deze 'grondleggersmentaliteit' een cruciale rol:

  • Rebellie, opstandigheid, de oorlog verklaren aan wat gebruikelijk was in de branche. Dat zie je bij 74% van de topperformers, 39% van de gemiddelde performers en 19% van de slechte presteerders.
  • Eigenaarsmentaliteit, het stimuleren van diepe gevoelens van persoonlijke verantwoordelijkheid bij medewerkers (topperformers 50%, gemiddelde presteerders 22%, onderste regionen 9%).
  • Sterke focus op de frontlinie, de details van de business, enorm waarderen van front office-medewerkers die direct contact hebben met de klant (toppers 57%, gemiddeld 28%, laag 12%).

Dit is de weg naar duurzame groei
Schat in hoe je bedrijf scoort op de drie elementen van de grondleggersmentaliteit. Persoonlijk en met je team, en interview ook frontoffice-medewerkers en klanten. Vraag je topmanagers gewapend met de onderzoeksresultaten:

  • Begrijpt iedereen de rebellerende missie van het bedrijf?
  • Zijn we gericht op het empoweren van de frontoffice?
  • Denken en gedragen we ons als eigenaren?
  • Delen we de ambitie om de grote rebel te worden van onze branche?
  • Kunnen we leren van nieuwkomers, vooral de opstandige jonge honden, die de grondleggersmentaliteit beter uitdragen dan wij?
  • Hoe veranderen de antwoorden op deze vragen onze businessprioriteiten?

Bron: Harvard Business Review, 26-6-2016