A3 methodiek bij Vitens: versterking stuurkracht

Strategische vergezichten zoals duurzame inzet van drinkwaterwinningen zijn mooi, maar ze komen niet vanzelf dichterbij. De A3 methodiek hielp drinkwaterbedrijf Vitens de afgelopen jaren om scherper te sturen op resultaatgerichtheid en het gat tussen beleid en uitvoering te dichten.

RIETVELD-VAN-BEEK.120.jpg

Inmiddels heeft vrijblijvendheid plaatsgemaakt voor verantwoordelijkheid en dromen voor doen. Oftewel: Vitens heeft de mouwen opgestroopt, aldus Jennifer Rietveld, manager Netbeheer en Levering en Gert van Beek, manager Bestuurlijke & Juridische Ondersteuning en secretaris van de onderneming (zie foto).

'Ik spreek mijn collega’s binnen en buiten mijn team constructief aan en sta zelf open voor feedback.' 'Ik maak duidelijke afspraken.' 'Ik weet wat de gevolgen zijn van mijn keus voor anderen en handel in het belang van Vitens.' 'Binnen de vergaderzaal zijn er verschillende meningen, daarbuiten dragen we het vastgesteld beleid uit als één stem.'

Zomaar wat afspraken uit het veld 'Leiderschap' van het A3 jaarplan van de afdeling Netbeheer en Levering van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Jennifer Rietveld, manager van de afdeling, mag in haar jaarplan naast de harde kpi’s namelijk ook graag gemeenschappelijke uitgangspunten voor persoonlijk leiderschap en managementverantwoordelijkheid aan bod laten komen. Een direct uitvloeisel van haar managementfilosofie: 'hard op de zaak, zacht op de mens'. Ze kreeg er een compliment voor van de ondernemingsraad en wist er collega-managers mee te inspireren. 'Die hebben de tekst over leiderschap uit ons A3 jaarplan gebruikt als blauwdruk voor hun eigen plan', lacht Rietveld. 'Op mijn beurt vind ik het soms lastig om kpi’s hard te benoemen, dus daar kijk ik dan weer wat andere collega’s daarover hebben opgeschreven. Tijdens het schrijven van de A3 jaarplannen hebben we de tijdelijke versies ook op een gemeenschappelijke schijf staan, zodat je makkelijk kunt vergelijken. We lopen ook regelmatig naar elkaar toe om de plannen op elkaar af te stemmen. Soms vraag ik een van de andere managers bijvoorbeeld om een belangrijk onderwerp uit ons jaarplan ook in zijn of haar plan op te nemen. Je hebt immers soms andere afdelingen nodig om je doelen te realiseren.’
Lees het hele artikel van Gert van Beek en Henk Doeleman.

Tips voor boeken over de A3 methodiek.