9 gewoonten waarmee u integriteit en vertrouwen wekt

Beloften nakomen is niet alles.

negengewoontenintegriteit.jpg

Wat betekenen de woorden 'vertrouwen' en 'betrouwbaarheid' voor u? Beloftes nakomen? Doen wat je zegt? Aardig gevonden worden? Integriteit? Misschien maken deze componenten deel uit van vertrouwen, maar dat is niet het hele verhaal.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 'betrouwbaarheid' is opgebouwd uit drie componenten:
- bekwaamheid, kundigheid;
- integriteit;
- welwillendheid.

Daar komt dit nog bij: betrouwbaarheid = bekwaamheid x integriteit x welwillendheid.

Dus zelfs als je elke dag je beloften nakomt, als je daarnaast oneerlijk bent of gemeen, dan vinden de meeste mensen je niet te vertrouwen. Ander voorbeeld: een huurmoordenaar komt zijn belofte na, maar is daarmee niet betrouwbaar!

Wat is de rol van de CEO als het gaat om integriteit en betrouwbaarheid?
Interviews met een dwarsdoorsnede van CEO’s leidden tot talrijke en gevarieerde antwoorden op deze vraag. Maar nader bestudeerd ontstaat het beeld van 9 gedragsgewoonten, die elk kunnen worden afgebeeld op de principes van bekwaamheid, integriteit en welwillendheid (zie afbeelding).

De negen componenten zijn:
- coaching
- doen wat u belooft
- consistentie
- eerlijkheid
- openheid
- bescheidenheid
- overredingskracht
- moed
- vriendelijkheid.

Het diagram relativeert dat 'doen wat je belooft' slechts een van de negen gewoonten is die nodig zijn om vertrouwen te kweken in de mensen aan wie je leiding geeft. Grofweg maakt dit volgens het model slechts 11,1 procent uit van wat nodig is om een te vertrouwen leider te zijn. Maar de meeste CEO’s denken (gebaseerd op hun buikgevoel) dat het 80 procent zal uitmaken.

Dat kan een kostbare inschattingsfout blijken te zijn als je plannen ontwikkelt om een betrouwbare reputatie op te bouwen – op individueel, team of organisatieniveau.

Je beloften nakomen is dus eigenlijk een basisvereiste.

Nieuwe uitdagingen
Kun je ook anderen helpen om hun beloften na te komen (coaching)?
Ben je eerlijk, open en bescheiden (integriteit)?
Maak je persoonlijke offers voor het grote goed (morele moed)?
Deel je het goede nieuws van de visie met passie en consequent (in goed en slechte tijden) (evangelisatie)?
Ben je vriendelijk voor je stakeholders, los van het winstmotief? (vriendelijkheid)?

Dat zijn de moeilijke vragen die leiders die op zoek zijn om vertrouwen op te bouwen in een wereld waar niets kan worden verborgen, moeten stellen. Niemand geeft u het voordeel van de twijfel en via sociale media heeft iedereen een krachtige stem.

Zoals een van de geïnterviewde CEO’s het formuleerde: 'De industriële revolutie gaf macht aan organisaties. De sociale revolutie geeft macht aan individuen'.

Deze simpele waarheid verklaart waarom in de moderne wereld er minstens acht redenen zijn waarom vertrouwen wekken niet zo eenvoudig is als het doen wat je belooft.

De uitdaging voor alle zakelijke leiders is of zij en hun organisaties volledig doordrongen zijn van de implicaties hiervan. Zo niet, dan slaapwandelen zij misschien wel in dezelfde vertrouwenscrises die we de afgelopen jaren hebben gezien bij grote namen als BP, Barclays Bank, de BBC, FIFA, Tesco en Volkswagen.

Tip: Integriteitsdag op 6 oktober 2016 met Jeroen Smit (dagvoorzitter).

Lees ook het interview met José Hernandez, een van de sprekers van de Integriteitsdag: 'Integriteit: goed luisteren naar tegengeluiden'.